Roberto Nóvoa Santos. Las primeras páginas

Roberto Nóvoa Santos. Las primeras páginas

Roberto Nóvoa Santos. Las primeras páginas é unha edición comentada e anotada dos artigos de carácter anarquista do patólogo e científico galego Roberto Nóvoa Santos, aparecidos moitos deles baixo o pseudónimo de Pedro Novoakow entre 1903 e 1905.

 

[bucket id=”2205″ title=”Botón Pedir”]