Onde vai Carlos?

Onde vai Carlos?

Onde vai Carlos? recolle a aventura de Ana. Ela, unha nena, amiga de Carlos Casares, que vive en Santander e decide vir a Galicia na súa procura logo de moitos anos de ausencia. Na súa viaxe percorre as cidades e vilas nas que viviu o escritor. Grazas aos personaxes creados por el vive unha marabillosa aventura.

  • Se non atopa Onde vai Carlos? na súa librería de referencia pode solicitalo en Auga Editora.