Mazurca para Camilo José Cela

Mazurca para Camilo José Cela

Mazurca para Camilo José Cela é unha homenaxe ao gran escritor, capitaneada por Paco López-Barxas, sobre a figura e obra do premiado escritor padronés para lembrar o centenario do seu nacemento. Con textos de Darío Villanueva, Domingo García-Sabell, Basilio Losada, César A. Molina, J. A. Perozo e Vicente Araguas, entre outros.

 

[bucket id=”2205″ title=”Botón Pedir”]