Federica no era tonta

Federica no era tonta

Federica no era tonta é un volume en edición de luxo, ilustrado con pinturas e debuxos do propio Granell, composto por dez relatos nos que o absurdo e a ironía se mesturan coa erótica surrealista e coa angustia kafkiana. Cunha introdución do profesor, poeta e crítico literario Claudio Rodríguez Fer, o libro consta dunha cronografía da autoría de Xosé A. Perozo na que se sintetiza a vida e obra do artista.

 

[bucket id=”2205″ title=”Botón Pedir”]