Xosé Landeira Yrago

Santiago de Compostela, 1922 – Vigo, 1995. Xornalista e escritor.

Foi redactor xefe do diario La Noche e formou parte da primeira xunta directiva do Padroado Rosalía de Castro. En 1950 trasladouse a Rio de Janeiro onde foi chanceler da embaixada de España e correspondente en La Vanguardia e Madrid. En 1964 regresou a Galicia e foi redactor xefe, subdirector e director de Faro de Vigo. Colaborador da revista Grial, asumiu a codirección xunto a Francisco Fernández del Riego e Ramón Piñeiro. Posteriormente e ata a súa xubilación foi xefe de prensa do Tribunal Constitucional. Estudou a obra de Federico García Lorca en Galicia, Luis de Camões, Eça de Queiroz e a literatura galega da xeración Galaxia. Publicou Elucidário de Camões (1963), Diccionario de nombre propios del Quijote (1965), Antoloxía de poesía galega. Dos devanceiros ao dezaoito (1975), Federico García Lorca, de A a Z (1976), Federico García Lorca y Galicia (1986) e Viaje al sueño del agua. El misterio de los poemas gallegos de García Lorca (1986).