Presentación de Ben-Cho-Shey inedito

A presentación de Ben-Cho-Shey inédito, en Ourense

O pasado mércores, o Pazo Provincial de Ourense, acolleu a presentación de Ben-Cho-Shey inédito de Paco López-Barxas. O autor estivo acompañado por Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense e Xosé A. Perozo, editor de Auga.

Paco López-Barxas afirmou que “O libro é unha crónica dunha amizade persoal con Ben-Cho-Shey, na que pretendo achegarme ao home, escritor e aos seus amigos”. Non en van, o escritor foi veciño durante 17 anos de Fernández-Oxea en Madrid, “Ao longo dese tempo aprendín da humildade e da xenerosidade que el tiña”, e considera que o libro é unha débeda que tiña con el, “Eu debía contar, para amosar a súa figura esquecida, non recoñecida na súa amplitude”.

En relación á obra, Baltar afirmou que “López-Barxas fai con este libro unha gran homenaxe ao autor e a Ourense” e Perozo explicou as dificultades comerciais que se toparon para publicar, “A pesar de todo, tomamos a decisión de facelo, por amor á cultura, á literatura e a un personaxe que hai que homenaxear, porque está inxustamente esquecido“. Para finalizar o acto, Xosé A. Perozo fixo entrega ao presidente da Deputación de Ourense dun retrato de Ben-Cho-Shey realizado pola artista Isabel Pintado e que se inclúe na portada do libro.

 

Velaquí unha achega á figura de Ben-Cho-Shey que agroma cando se cumpren tres décadas da súa morte, co obxecto de espallar o coñecemento sobre o polígrafo humilde e discreto, que esconde unha das personalidades máis íntegras do compromiso galeguista.

Estas páxinas contan de seu un anaco da historia de Xosé Ramón e Fernández Oxea, que é a historia dun dos integrantes sobranceiros da Xeración Nós – xunto a Otero Pedrayo, Risco, Cuevillas e Castelao -, en tanto que mestre e conferenciante, etnógrafo e historiador, xeógrafo e arqueólogo, bibliófilo e xornalista, prosista e poeta, defensor da lingua e notario notorio de Santa Marta de Moreiras cumio da súa obra. Así, dende a súa veciñanza en Madrid, complicidade de amigo e compartido raizame ourensán, o autor destas páxinas achéganos ao Ben-Cho-Shey abandeirado da ourensanía máis galega e universal do século XX.

Se non atopa Ben-Cho-Shey inédito na súa librería de referencia pode solicitalo en Auga Editora.

Coñece máis sobre…

Ben-Cho-Shey inedito

Ben-Cho-Shey inédito, por Paco López-Barxas